Piparen Sven Fägersten

om hans famile og

Livet i Dalsland på 17- og 1800-tallet

Om soldater og soldattorp

Soldattorpet Knipan i Dals-Ed

Knipan

Sven Olofsson Fägersten ble født i januar 1748 og han vokste opp på et soldattorp i Knipan. Bildet over skal i følge Digitalt Museum være et soldattorp nettopp fra Knipan. I følge Husforhørene var det ikke så mange flere soldattorp akkurat her, så dette kan godt være torpet der Sven vokste opp.

Sven blir Berits 4 x tippoldefar.

Sven var sønn av dragonen Olof Toresson Fägersten (1725-1799) og hans hustru Elin Tholsdotter (1722-1801).
Hvem Olof sine foreldre var vites ikke. Elin var datter av Thol Svendsson og Kerstin Olofsdotter.
Elin og Olof giftet seg i desember 1745 og fikk 12 barn. Tre av barna døde som spedbarn.
Olof var 23 år og soldat, bosatt i Knipan allerede da han døpte sitt andre barn, Sven.

Soldattorpet

Sverige hadde opp igjennom årene deltatt i svært mange kriger og hadde mange soldater. Disse var soldater på heltid og de ble finansiert av bøndene og borgerne i området.

Soldatens torp ble finansiert av roten som var ansvarlig for soldaten. I henhold til vedtekten skulle huset være 8 × 4 meter og høyden på huset være syv tømmerstokker høyt (omtrent to meter). Denne spesifikasjonen ble bestemt av hæren. Derfor har de fleste soldattorp den samme planløsningen, men mange har blitt utvidet og forbedret opp gjennom tiden.

Til driften av gården fikk soldaten en ku, noen sauer eller en gris og kanskje høner. De hadde også rett til å hogge ved og dyrke korn, poteter og for til dyrene. Videre hadde de rett til å låne hest som trekkdyr. Dette ble regulert i soldatens kontrakt. Dette måtte på den tiden være gode kontrakter, særlig for unge menn som ikke hadde noen odel eller et annet yrke å livnære seg av.

Soldaten var også som regel en vel ansett person. Mange soldater fikk tilnavn som for eksempel Hurtig, Rask, Modig, Rolig eller Lång, alt etter hva som beskrev dem som person.

Soldaten ble i yrket sitt til han døde. Det skulle ganske mye til før han ble avskjediget.

Den samme sikkerheten hadde dessverre ikke soldatens kone og familie. Når soldaten døde eller om vervet av en eller annen grunn gikk over til en ny soldat måtte familien flytte fra torpet.

Soldatens kone måtte klare seg selv i lengre perioder når mannen var ute i tjeneste. Det hang nok over henne at hun snart kunne risikere å bli enke hvis det var krig. Og det skjedde fra tid til annen.

Da hendte det, ikke så sjelden, at den nye soldaten ”overtok” enken, for hvis hun ikke ble gift med den nye soldaten, sto hun på bar bakke. For at prestegjeldet og fattigvesenet ikke skulle måtte ta vare på familien, var det langt bedre om den nye soldaten giftet seg med enken.

Besiktning av soldattorp av kompanichefen, den indelte soldaten och rotebonden. Färglitografi av V.L.E. Sparre (1866).

Piparen Sven Fägersten

Sven vokste som sagt opp på soldattorpet Knipan, og det var ikke sjeldent at sønner av soldater også endte opp som soldater. Det lå kanskje i ”blodet”. Slik ble det også med Sven.

Dessverre mangler det sider i protokollene som omhandler de årene hvor Sven og hans kone Kjerstin Jonsdotter må ha giftet seg og fått sine første barn, men ut fra andre kilder har de trolig giftet seg i Dals-Ed omkring 1769-1770, og de døpte sin datter Anna i Ed den 22. november 1770. Grunnen til at vi vet dette er fordi denne dåpen ble innført i Håbols kirkebøker. Anna blir ikke oppført som uekte, så derfor var nok foreldrene allerede da gift. De har nok vært en del på fyttefot mellom Dals-Ed og Håbol noen få år, men i 1776 har de kommet til Bergane under Hult i Håbol noe dåpsprotokollen for deres tredje barn bekrefter. 

Dåpsprotokoll: «Mart: 3 föddes och dito dato Döptes Sven Fägerstens och hustru Chersti Jonsdotter barn fr(ån) Bergane under Hult. Kallat Petter.» I Sverige på denne tiden ble barna døpt helst samme dag de ble født, og sjelden mer en tre, høyst fire dager etter fødselen.

Dåpen til sønnen Petter Svensson Fägersten 3. mars 1776

Denne Petter døde trolig før den neste sønnen Petter ble født i januar 1781. Ubekreftede kilder sier at han døde i  1779, men jeg kan ikke finne dette i kirkebøkene. Men jeg finner derimot en ufullstendig notis om ”ett gåssebarn fr Sold.: ??” den 22. oktober 1880. Her mangler det meste av opplysninger og til og med presten har notert et spørsmålstegn i protokollen. Dette kan kanskje være Petter.

Ingen regel uten unntak, men vi kan trolig gå ut i fra at den første sønnen Petter er død da det femte barnet, også døpt Petter, blir født den 4. januar 1781.

Dette var i en tid da Sverige faktisk ikke, for en gangs skyld, var i en større konflikt med sine naboland, med andre ord, en rolig tid. Soldatene hadde nok fortsatt sine plikter, men de var trolig ikke aktiv strid.

Teaterkriget. I 1788 måtte trolig Sven i tjeneste. Han bodde nok så nær grensen til Norge at det var rimelig at han var utkalt. Sverige er i krig med Russland, og også med Danmark/Norge.
”Tyttebærkrigen” kalte vi den i Norge (1788-1789). Norge hadde ofte overtaket i denne krigen. Dette navnet skal denne krigen ha fått fordi det ble en svært ”human” krig. Det var ingen plyndringer, og de norske soldatene levde av det de kunne finne i naturen, for eksempel tyttebær…
I Sverige ble denne krigen omtalt om ”teaterkriget”. En ”liksom-krig”. Kanskje fordi vi hadde kommet dit at vi var et nabofolk som egentlig ikke ønsket å skade hverandre?

Da Sven dør i 1801 må familien flytte fra torpet slik reglene er. Det kommer da en ny soldat som overtar plassen. Kjerstin sammen med sønnen Petter og datteren Ingerd flytter til Gesäter. Kjerstin døde 22 år seinere i Håbol, Dalsland.

Landskap i Dalsland

Svenske kriger

17881790Gustav III:s ryska krigMellanstatligtSverige mot Ryssland  Freden i VäräläSvenska flottan besegrar den ryska i andra slaget vid Svensksund medan de svenska marktrupperna i Finland misslyckas med att besegra den ryska armén. Fred sluts på status quo.
17881789TeaterkrigetMellanstatligtSverige mot Danmark  Den danska neutralitetsdeklarationen 1789Som hjälpmakt till Ryssland (Gustav III:s ryska krig) krävdes inget formellt fredsavtal av Danmark
18011802BarbareskkrigetMellanstatligtSverige med flera och Barbareskstaterna    
18051810Första NapoleonkrigetMellanstatligtSverige med flera och Frankrike  Freden i Paris 1810 
18081809Finska krigetMellanstatligtSverige och Ryssland  Freden i FredrikshamnSverige avträder Finland till Ryssland
18081809Dansk-svenska krigetMellanstatligtSverige och Danmark  Freden i JönköpingStatus quo ante bellum
18101812Kriget mot StorbritannienMellanstatligtSverige och Storbritannien  Freden i ÖrebroKriget fördes endast på papper, helt utan stridshandlingar
18121814Andra NapoleonkrigetMellanstatligtSverige och Frankrike/Danmark  Freden i Paris 1814
Freden i Kiel
Sverige erövrar Norge från Danmark
1814Fälttåget mot NorgeMellanstatligtSverige och Norge  Konventionen i MossSverige tvingar Norge i union

Kilder:
https://sv.wikipedia.org/wiki/Indelningsverket
http://hhogman.se/militaria.htm
https://anforskning.files.wordpress.com/2017/09/introduktion-till-slc3a4ktforskning-version-2-170910.pdf