John AasenEn stor skuespiller med røtter i Hovin

John Aasen

Bildet over er John/Johan Aasen (1890-1938) og hans søster Evelyn (1896-1988). Bildet ble sendt til John og Evelyns bestemor i Veggli. Bak på bildet skal det være notert «Te mit Kjere Bestemor og Tante» 

Johns bestemor, Aslaug Olsdotter bodde lenge i Kvamsåsen i Veggli. Hun ble blind i 1913, og hennes datter,  Margit Danielsdotter (1862-1952) tok seg av henne etter det. Det er nok Margit som blir omtalt som «Tante» på bildet som ble sendt til Norge.

På grunn av sin høyde livnærte han seg som sirkusartist i mange år før han ble skuespiller i flere stumfilmer. Han ble i sin tid omtalt som «The Worlds Tallest Man»

Tilknytning til Hovin

John Aasen var femmenning til min far, og har nok derfor mange slektninger i Hovin.

John var oldebarn av Kittil Øysteinsson Fosso (1764-1816) som var født på Fosso, og som bodde på Linøye i Hovin omkring 1801 før Kittil og familien flytta til Sjøtveit i Austbygde.

Johns bestemor, Aslaug Olsdotter Lisland (1832 – ) flytta til Rollag i Numedal i 1852 og gifta seg i Veggli kyrkje i 1855 med Daniel Sevresson Åsen (1824-1899). Daniel skal ha hatt tilnavnet «Store-Daniel». 

Aslaug og Daniel fikk fem barn. Den yngste, Kirsti Danielsdotter (1867-ca 1902 ) reiste til Amerika i 1887. Reisemålet var Grafton. Omkring 1890 bodde Kirsti i Minneapolis, Minnesota.

Kirsti fikk en sønn, John, som ble født 5. mars 1890. Hvem som var Johns far er ikke kjent. Seks år senere, i 1896 fikk Kirsti en datter, Evelyn. Heller ikke hennes far er kjent. John og Evelyn skal også ha hatt en bror ved navn Alfred, men jeg har ikke funnet noen dokumentasjon på dette.

Kirsti ble ikke gammel. Hun døde trolig omkring 1902. Barna skal ha blitt tatt vare på av Kirstis familie. Hun hadde bl.a. en tante, Kirsti Sevresdotter Danielsrud Bakke (1834-1917), som skal ha bodd i Minnesota. Kirstis bror, Sevre Danielsson (1857- ), reiste til Amerika i 1886, et år før Kirsti reiste. Jeg har ikke funnet noen opplysninger om han etter emigrasjonen fra Norge.

John Aasen ble ikke gift, og han fikk ingen barn som vi vet om. Evelyn giftet seg med Ben N. Benson, men forholdet var barnløst.

Høyde

John skal ha vært svært høy og stor. De eksakte målene har vært diskutert. Det ble sagt at han var hele 2 meter og 79 centimeter. 

Denne filmen fra 1925 viser John som skal ta mål til nye klær 

De siste antagelsene skal ha vært at han var et sted mellom 2,16 og 2,27 meter.

Sirkusartist

På grunn av sin høyde arbeidet han i mange år på forskjellige sirkus, bl.a. Sells Floto Circus der han var ansatt som «showman» i 1919 i følge Draft Registration. Vi finner navnet hans i flere pasasjerlister der han har vært både i Japan, og på Honolulu.

Sirkusartister skulle ikke la seg måle. På den måten kunne sirkuset reklamere for å ha «The worlds tallest man» i porteføljen uten at det kunne motbevises.

Denne regelen gjaldt selvfølgelig ikke for det militære. I 1919 ble det fylt ut et Draft Registration Card på John. Han var da 29 år.

Det er registrert at han hadde dårlig syn og problemer med føttene. Da ble høyden hans målt til 7,1 fot, noe som tilsvarer 2,16 meter. Han ble trolig ikke innrullert i hæren. 

Her er hans Draft Registration Card.

Skuespillerkarriere

John ble stumfilmskuespiller i 1923 ved en tilfeldighet da kjempen som var tiltenkt rollen som «Colosso» i Harold Lloys film «Why Worry» døde før filminnspillingen startet.

Dette er nok den mest kjente filmen han spilte i, men han var med i flere filmer i årene som fulgte. Han var også med i stumfilmen «Should Married Men Go Home» med Laurell & Hardy. (Se mer i IMDb)

Helse og dødsfall

John døde 48 år gammel, den 1. august 1938, på Mendocino State Hospital i California.

John hadde testamentert sin kropp til Dr. Charles Humberd som forsket på gigantisme. Humberd skal ha vært ganske eksentrisk. Han skal ha hatt skjelettene av John og flere andre giganter hengende fra taket i sin stue fram til sin død i 1960. 

Johns skjelett finnes i Alfred Q. Shryock Museum of Embryology i Loma Linda, California. 

Hans resterende levninger er gravlagt på Forest Lawn Memorial Park.

Dr. Charles Humberd. På grunn av deformitet i venstre fot antas dette å være skjelettet av John Aasen

Kilder:
Norsk Attraksjon, John Aasen – Linda Eide, NRK
IMDb, Biography
Hjemmeside, Johanaasen.com
Hjemmeside, Rollag kommune
Andre kilder finnes i slektstreet