Kongebrevet

KONGEBREV – Transkibert av Hovin Bygdeboknemnd Vi, Christian den Syvende, af Guds Naade Konge til Danmark og Norge, de Venders og Gothers Hertug til Slesvig Holsten, Stormarn, Ditmerskou og Oldenborg. Giøre alle vitterlig at Vi, efter aller underdanigst giortr Ansøgning og derover indkommen Erklæring, ved Vores Resolution af Dags Dato, allernaadigst have bevilget og tillade …

Kongebrevet Les mer »