Aar 1849 den 10de Januar blev en Extraret sat paa Graver i Tinn

Dette er deponentene (Vitnene) i avhøyret omkring «Sagen Anne Larsdatter Liens Dødsmaade« 1ste Deponent Lensmand O. Hansen.Ole Hansson Bernaas, Atrå (1812-1889) var lensmann i Tinn.Han var gift med Viil Torsteinsdotter Ulvstad, (1819-1897) født i Rollag.  2den Deponent Snedker Kittil Tofsen Rui. omtrent 28 Aar gammelKittil vart født 5 februar 1820 i Lauviken, han gifta seg …

Aar 1849 den 10de Januar blev en Extraret sat paa Graver i Tinn Les mer »